Billedet viser målinger som er højst 30 minutter ældre end det angivne klokkeslæt.

Klik på en af markeringerne på kortet for at se de seneste 24 timers data.
Rød markering betyder DMI-måling, blå markering betyder måling fra Borgervejr-deltager.

Ikke vist på kortet:
Asaa Havn
Herlev
Hjortekær - Langs hegnet
Høng Vest
Rødovre Gymnasium
Silkeborg