Billedet viser målinger som er højst 30 minutter ældre end det angivne klokkeslæt.

Klik på en af markeringerne på kortet for at se de seneste 24 timers data.
Rød markering betyder DMI-måling, blå markering betyder måling fra Borgervejr-deltager.
Der er nu 169 aktive målestationer i Borgervejr.